Priser

Vores mål er ikke alene at sikre den bedst mulige arkitektur i jeres projekt, men også gøre det til jeres personlige projekt, med jeres egen fortælling som rettesnor gennem processen.

Vi har samlet nogle eksempler på priser i en kort gennemgang, for de mest almindelige opgaver der efterspørges, i forhold til at bygge nyt, bygge til eller renovere og bygge om. Hvis i har spørgsmål til de enkelte dele, eller et samlet projekt, så kontakt os endeligt.

Skitseprojekt

Møde med arkitekt og udvikling af byggeprojekt

Her udvikler vi i samarbejde det arkitektoniske greb i byggeriet, og folder forskellige muligheder ud i projektet inden der træffes de endelige beslutninger. Skitseprojektet indeholder:

 • Gennemgang af regler og bestemmelser for ejendommen.
 • Møde hvor vi får talt projektønskerne igennem
 • Opmåling og indtegning af boligen
 • Skitsering og udvikling af plantegninger
 • Opstalter
 • Visualiseringer

Skitseprojektet koster typisk mellem 5.000 og 25.000, alt efter om det er en mindre om-, eller tilbygning, eller at tegne jeres hus fra bunden.

Myndighedsprojekt

Byggetilladelse og myndighedsdialogen

Vi omsætter tegningsmaterialet til de tekniske tegninger der er behov for ved en byggetilladelse, og får taget kontakten til de relevante myndigheder, så sagen bliver fuldt oplyst fra start, da der er forskel på kravene i det tekniske tegningsmateriale ved kommunerne.

 • Situationsplan
 • Tekniske plantegninger
 • Tekniske Snittegninger
 • Facadetegninger
 • Opbygning af konstruktioner

Myndighedsprojektet koster typisk mellem 15.000 og 20.000

Hovedprojekt

Byggetegninger og indhentning af tilbud

Inden byggestart udarbejdes detaljerede byggetegninger, evt. ingeniørprojekt samt udbudsbeskrivelser. Her træffes også de sidste valg i forhold til leverandører af vinduer, døre, køkken mm. Vi indhenter også tilbud fra håndværkere i hovedprojektet. Her aftales også hvor vidt vi skal følge jeres byggesag igennem byggeriet og lave tilsyn og ibrugtagningstilladelse.

Prisen på hovedprojektet er meget projektspecifikt.

Har i spørgsmål eller behov der ligger uden for det beskrevne, så kontakt os endeligt til en snak om jeres ønsker